BLOG

Chủ Đề Thường Gặp Trong IELTS Speaking Part 1

Các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 thường diễn ra trong khoảng 4-5 phút, với các chủ đề gần gũi như: sở thích, gia đình, quê hương, công việc, mua sắm… Dưới đây là danh sách 23 chủ đề thường xuất hiện trong Part 1:   >> Xem thêm bài viết: Từ Vựng IELTS Speaking […]

Các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 thường diễn ra trong khoảng 4-5 phút, với các chủ đề gần gũi như: sở thích, gia đình, quê hương, công việc, mua sắm…

Dưới đây là danh sách 23 chủ đề thường xuất hiện trong Part 1:

 

>> Xem thêm bài viết:

Từ Vựng IELTS Speaking Band 7.5+ 

8 Lỗi Kinh Điển Khi Học IELTS Speaking Khiến Band Điểm Không Qúa 6.0

Theo IELTS Liz

Bài viết nổi bật
Đăng kí nhận bài viết mới nhất từ ISE