Khoá học Tiếng Anh giao tiếp

Tại sao chọn ISE?

https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/bai-test-nang-luc-ise.png

https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/toi-da.png

https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/hoat-dong.png

https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/hoc-phi.png

Phương pháp giảng dạy độc quyền tại ISE

ANDRAGOGY & PRODUCTIVE ENGLISH

Andragogy là phương pháp giáo dục linh động khuyến khích tư duy đa chiều, hướng người học đến việc không ngừng trau dồi ngôn ngữ

Lộ trình học

TIẾNG ANH GIAO TIẾP
FOUNDATION
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Vector-Smart-Object2.png
3
ELEMENTARY
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-1.png
6
PRE - INTER 1
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-4.png
9
PRE - INTER 2
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-3.png
12
INTERMEDIATE 1
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-4.png
15
INTERMEDIATE 2
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-5.png
18
UPPER - INTER 1
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-6.png
21
UPPER - INTER 2
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-7.png
24
MASTER 1
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-8.png
27
MASTER 2
https://ise.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/lo-trinh-9.png
30

FOUNDATION

International Phonetic Alphabet (IPA)

Vowels - Consonants - Dipthongs

Natural pronunciation

Syllables - Word stresses

Word stress in sentences - Intonation

Reading Practice

Short conversation- Paragraph

Long conversation Story telling

Pronunciation Practice

Better hearing, Better pronunciation

Vowel challenges Consonant challenges

Practice pronunciation in real conversation

ELEMENTARY

Interpersonal Skills

Greeting manners

Making new friends

What do you know about Vietnam?

About Holiday

Working skills

Making plans

Current events

Work and play

Formal Vs Informal

Social knowledge

Nature and the natural world

Technology

Live longer

Common superstitions in Vietnam

Situational English

Ordering in restaurants

At the hotel

At the airport(Basic)

English used when traveling (Ask for places)

Hobbies and entertainment

Talk about your pet

Let's go shopping!

Planning your travels

Talk about movies

PRE - INTER

Interpersonal Skills

Love and romance

Things I love about the Vietnam

How to inspire others

How to make a good bargain?

Working skills

How to get a good job

Family business

Negotiation and Communication

Making decisions

Social knowledge

Personality traits and describing people

Do you believe in the Paranormal?

The cost of changes!

Situational English

At the gym

At the hospital

At the bank

At the bar

Hobbies and entertainment

How do you relax?

Are you a party animal?

About fashion

Famous fears and phobias

INTERMEDIATE

Interpersonal Skills

Sympathy vs Empathy

Culture Shocks

Sell me this pen!

Who do you admire?

Housing and Accommodation

Social Networking

Talk about a journey of a lifetime

Working skills

Phone manners

Investments and Saving

Event planning

Current events

Are you a workaholic?

Practice debate skills

Work-Life balance

Etiquette and Communication

Email and Spreadsheets

Social knowledge

YXZ generation!

Culture traits

Traditional cuisine around the world

Nuclear or extended family?

Education around the world

Healthy relationships

Health myths and facts

Parts and Tools

Tại sao chọn ISE

Trải nghiệm môi trường học tập và sử dụng Tiếng Anh mọi lúc tại ISE - I Study English sẽ giúp bạn rút ngắn
con đường chạm đến ước mơ chinh phục ngoại ngữ này.
kh_4
LỊCH HỌC LINH ĐỘNG
TỪ 5-6 BUỔI/TUẦN
kh_3
LỚP HỌC TỐI ĐA
4 HỌC VIÊN
kh_6
MÔI TRƯỜNG NÓI
TIẾNG ANH 100%
kh_5
GIÁO TRÌNH QUỐC TẾ
ĐỘC QUYỀN
kh_1
KHÔNG GIAN HỌC TẬP
HIỆN ĐẠI, SÁNG TẠO
kh_2
GIÁO VIÊN VIỆT NAM
& BẢN XỨ KINH NGHIỆM

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên tận tâm và nhiệt huyết của ISE

Không gian truyền cảm hứng

Trải nghiệm không gian học tập hiện đại bậc nhất Sài Gòn

NHẬN TƯ VẤN & KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ MIỄN PHÍ

* ISE cam kết sử dụng thông tin vào mục đích tư vấn lộ trình học và không kinh doanh dưới mọi hình thức.