CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Cung cấp và chia sẻ thông tin

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Anh ngữ ISE luôn luôn ý thức và tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách/ học viên. Chúng tôi hiểu Quý khách/ học viên cung cấp thông tin cá nhân cho ISE nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký học, ISE cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi biết Quý khách/ học viên mong muốn các thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật.Vì vậy, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là áp dụng các biện pháp đặc biệt trong quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ để bảo đảm an toàn và giữ bí mật các thông tin mà Quý khách/ học viên cung cấp cho chúng tôi. Tại ISE, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của Quý khách/ học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

  • Chúng tôi được sự đồng ý của Quý khách/ học viên khi đã thông báo trước cho Quý khách/ học viên.
  • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách/ học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, ISE chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

2. Thu thập thông tin cá nhân

Trung tâm Anh ngữ ISE có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách/ học viên từ các nguồn sau:

  • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
  • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
  • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

3. Sử dụng thông tin

Mục đích của ISE khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

  • Hỗ trợ ISE tốt hơn trong việc phục vụ cũng như chăm sóc Quý khách/ học viên tốt hơn.
  • Hỗ trợ ISE xác định Quý khách/ học viên và bảo mật tốt hơn các thông tin cá nhân và thông tin học tập của Quý khách/ học viên tại ISE.
  • Giúp ISE nắm bắt các nhu cầu học tiếng Anh của Quý khách/ học viên nhằm cung cấp các khóa học phù hợp.
  • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Quý khách/ học viên. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý khách/ học viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của ISE I Study English.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Quốc tế ISE

Địa chỉ liên hệ:
– 393 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
– 02 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân, khách hàng có thể liên hệ: (+84) 898 898 646 hoặc Email: info@ise.edu.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống trung tâm ISE I Study English.

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân ISE, hãy gửi e-mail cho ISE theo địa chỉ info@ise.edu.vn

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại khi thông tin bị tiết lộ

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Quý khách/ học viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Quốc tế ISE

Địa chỉ liên hệ:
– 393 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

– 02 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hoặc gọi điện thoại đến bộ phận CSKH: (+84) 898 898 112 hoặc Email: info@ise.edu.vn

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên

8. Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể nhân viên ISE đều được huấn thị triệt để về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Quý khách/ học viên như Tôn chỉ hoạt động của ISE. Trong nội bộ ISE chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin khách hàng để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Quý khách/ học viên.Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của ISE nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Quý khách/ học viên.

Tại ISE đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Quý khách không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ISE thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù ISE luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới ISE. Khi thông tin tới được ISE, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. Khi Quý khách/ học viên không còn theo học tại hoặc tạm dừng học tập tại ISE, chúng tôi sẽ vẫn tôn trọng triệt để những nguyên tắc bảo mật đối với thông tin cá nhân như đã trình bày ở trên.

9. Đảm bảo an ninh

ISE luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Quý khách/ học viên. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, Quý khách/ học viên nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

10. Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của ISE. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được ISE cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

11. Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Quý khách/ học viên hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến ISE đồng nghĩa với việc Quý khách/ học viên chấp thuận các Điều khoản và điều kiện và Quy định về an ninh và bảo mật của ISE. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của ISE. ISE, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của ISE tại www.ise.edu.vn. Trường hợp Quý khách/ học viên có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trung tâm ISE gần nhất để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Quý khách/ học viên những khóa học chất lượng tốt nhất