Cách thuyết trình Tiếng Anh hay, tự tin, giúp ghi điểm tuyệt đối

Tháng Mười 18, 2021

Cấu trúc của một bài thuyết trình Tiếng Anh để thu hút được người nghe thường sẽ có 3 chính: Giới thiệu về bài thuyết trình, đi sâu vào nội dung và kết thúc bài thuyết trình. Bên cạnh đó, việc chọn một chủ đề hấp dẫn cũng tăng kích thích sự lắng nghe. Hãy cùng ISE xem ngay bài viết dưới đây để hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình.

>>>> XEM NGAY: 9 mẹo học Anh văn giao tiếp cấp tốc cho người mất gốc

1. Giới thiệu bài thuyết trình Tiếng Anh

1.1 Lời chào mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng Anh

Bài thuyết trình tốt sẽ có phần mở đầu gây ấn tượng, thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người. Trước khi bắt đầu thuyết trình, bạn phải có lời chào và phần giới thiệu. Dưới đây là một số cách giới thiệu chuyên nghiệp các bạn có thể tham khảo:

thuyết trình tiếng anh
Lời chào mở đầu bài thuyết trình

Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều quý dị/mọi người và các bạn)

Hi, everyone. I’m Marc Hayward. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Jenlica. Rất vui được gặp tất cả các bạn)

On behalf of Bee Company. I’d like to welcome you. My name’s Mike. (Thay mặt công ty Jun. Chào mừng mọi người. Tên tôi là Min)

I’m … from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ…)

Let me introduce myself; my name is … member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là … là thành viên của nhóm 1.

1.2 Cách giới thiệu chủ đề bài thuyết trình đơn giản

Sau phần chào hỏi chính là giới thiệu về chủ đề của bài thuyết trình. Sử dụng những mẫu câu sau để có một phần giới thiệu trôi chảy nhé!

I plan to say a few words about… (Tôi dự định nói vài lời về…)

I’m going to talk about…  (Tôi sẽ nói về…)

Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)

I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)

As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)

I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

>>>> TÌM HIỂU: Phương pháp học Tiếng Anh không còn là nỗi lo sợ 

1.3 Giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình Tiếng Anh

Hãy dùng những câu nói Tiếng Anh sau để giới thiệu phần cấu trúc cho bài thuyết trình.

cách thuyết trình bằng tiếng anh
Cấu trúc bài thuyết trình Tiếng Anh

My talk will be in three parts. (Bài nói của tôi gồm 3 phần)

I’ve divided my presentation into three parts. (Tôi chia bài thuyết trình của mình thành 3 phần)

In the first part… (Phần đầu là…)

Then in the second part… (Sau đó tại phần giữa…)

Finally, I’ll go on to talk about… (Phần cuối tôi sẽ nói về…)

I’ll start with…then…next…finally… (Tôi bắt đầu với…sau đó là…tiếp theo đến…cuối cùng là…)

My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần)

I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with (Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)

then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)

Next,… (tiếp theo) and finally…(Cuối cùng)

1.4 Giới thiệu về cách đặt câu hỏi

Ngoài ra, bạn có thể thêm một số thông tin để cho bài thuyết trình trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn bằng cách đưa ra những câu hỏi – đáp:

Please interrupt if you have any questions. (Hãy dừng tôi lại nếu bạn có câu hỏi)

If there’s anything you’re not clear about, feel free to stop me and ask any questions. (Nếu bạn chưa hiểu ở đâu, hãy thoải mái dừng tôi lại và đặt câu hỏi)

After my talk, there will be time for a discussion and any questions. (Kết thúc phần trình bày, sẽ có thời gian để thảo luận và đặt câu hỏi)

>>>> ĐỌC NGAY: 70 đoạn hội thoại tiếng Anh cơ bản & mẹo học SIÊU hiệu quả 

2. Nội dung thuyết trình bằng Tiếng Anh

2.1 Câu dẫn vào nội dung thuyết trình

Khi bước sang phần nội dung thuyết trình, bạn có thể dùng các mẫu câu sau để truyền đạt những thông tin hữu ích đến mọi người.

bài thuyết trình tiếng anh
Bắt đầu nội dung thuyết trình bằng Tiếng Anh

I’ll start with some general information about …(Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)

I’d just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lược về…)

As you remember, we are concerned with… (Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…)

As you are all aware / As you all know… (Như các bạn đều biết…)

2.2 Cách chuyển ý trong bài thuyết trình Tiếng Anh

Để dẫn dắt câu chuyện trong bài thuyết trình không trở nên bị ngập ngừng, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người nghe. Bạn có thể sử dụng những câu chuyển ý để giúp bài thuyết trình trở nên xuyên suốt hơn.

Now let’s move to / turn to the first part of my talk which is about… (Bây giờ, hãy chuyển sang phần đầu của bài trình bày, về vấn đề…)

So, first… (Vì vậy, đầu tiên là…)

To begin with… (Hãy bắt đầu với…)

This leads me to my next point…(Điều này dẫn tôi đến vấn đề kế tiếp…)

That completes/concludes…  (Đó là kết thúc/ kết luận về…)

That’s all I want to say (Đó là những gì tôi muốn nói)

Ok, I’ve explained how… (Được rồi, tôi sẽ trình bày về…)

So now we come to the next point, which is… (Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, về…)

Let’s turn to the next issue… (Hãy đến với vấn đề tiếp theo)

I’d now like to change direction and talk about… (Bây giờ tôi muốn thay đổi định hướng và nói về…)

2.3 Các mẫu câu thuyết trình Tiếng Anh thu hút người nghe

Sử dụng những mẫu câu dưới đây để thu hút sự quan tâm và lắng nghe của người đang nghe bạn trình bày.

thuyết trình bằng tiếng anh
Mẫu câu thuyết trình Tiếng Anh thu hút

I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…)

You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…)

Because time is tight, you may want to consider. (Vì thời gian eo hẹp, bạn có thể muốn xem xét…)

Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn)

Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…)

If you’re only going to remember one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn ghi nhớ một điều, điều đó nên là…)

If you’re only going to do one thing, it should be… (Nếu bạn chỉ muốn làm một thứ, điều đó hãy là…)

2.4 Những câu dẫn dắt người nghe đến hình ảnh

Để bài thuyết trình của bạn trở nên sinh động hơn, bạn cần phải có những hình ảnh minh họa, đồ thị hoặc video… Điều này cũng dễ gây sự chú ý với người nghe, đặc biệt là mấy em nhỏ. Do đó, bạn có thể sử dụng những câu nói dưới đây:

thuyết trình tiếng anh
Những câu dẫn dắt người nghe đến hình ảnh

This picture shows you… (Bức tranh này cho quý vị thấy…)

Take a look at this… (Hãy xem cái này…)

If you look at this, you will see… (Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…)

As you can see… (Như bạn thấy…)

This clearly shows … (Điều này cho thấy rõ ràng…)

From this, we can understand how / why… (Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào / tại sao…)

3. Kết thúc phần thuyết trình Tiếng Anh

Sau khi bạn đã thuyết trình xong hết tất cả các nội dung, bạn nên tổng hợp và tóm tắt nội dung cũng như trình bày lần nữa những ý chính của bài truyền trình đến người nghe.

3.1 Tóm tắt, đưa kết luận về bài thuyết trình

Sử dụng những mẫu câu để tóm gọn các nội dung chính đã trình bày.

Okay, that ends the third part of my talk. (Đã kết thúc phần trình bày thứ 3 của tôi)

That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…)

I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính)

I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính)

kỹ năng thuyết trình tiếng anh
Tóm tắt, đưa kết luận về bài thuyết trình

3.2 Cảm ơn và hỏi đáp các thắc mắc

Phần cuối cùng, sau khi hoàn thành xong bài thuyết trình Tiếng Anh thì lời cảm ơn và mời mọi người đặt ra những câu hỏi thắc mắc – giải đáp là điều cần thiết. Hãy cùng xem các mẫu câu gợi ý dưới đây:

  • Mẫu câu dùng để cảm ơn:

I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)

Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của bạn)

Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)

Well that’s it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)

May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)

  • Mẫu câu mời đưa ra thắc mắc:

Now we have half an hour for questions and discussion. (Bây giờ chúng ta có nửa giờ để đặt câu hỏi và thảo luận)

So, now I’d be very interested to hear your comments. (Bây giờ tôi rất háo hức để nghe bình luận của các bạn)

And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và nếu bây giờ có câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng để giải đáp chúng)

4. Cách chọn chủ đề thuyết trình bằng Tiếng Anh

Thuyết trình Tiếng Anh theo chủ đề là một phần rất quan trọng góp phần cho bài thuyết trình trở nên sinh động và gây sự thu hút dành cho người nghe.

cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng anh
Cách chọn chủ đề thuyết trình bằng Tiếng Anh
  • Chọn một chủ đề mà bạn biết: Bạn không thể quá mạo hiểm để lựa chọn một chủ đề không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Điều này sẽ gây khó khăn cho bạn. Vì vậy, bạn phải chọn thứ chủ đề mà bạn quan tâm, thích thú để truyền tải thông điệp đi một cách tốt nhất.
  • Chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh: Bạn nên chọn chủ đề hợp với hoàn cảnh. Ví dụ, nếu bài thuyết trình học thuật thì chắc chắn phải có liên quan đến học thuật.
  • Chọn một chủ đề phù hợp với khán giả: Chọn đề tài gây sự tò mò và chú ý của khác giả cũng là một cách tăng sự tương tác trong buổi thuyết trình. Ví dụ, bạn có bài thuyết trình tại lớp, đối tượng sẽ là thầy/cô và học sinh. Vậy bạn nên cần tìm hiểu và chọn đề tài gây sự chú ý với họ.
  • Chọn một chủ đề đáp ứng mục đích của bài thuyết trình: Khi bạn có ý định thuyết trình về khoa học công nghệ thì hãy chọn chủ đề có liên quan. Nếu bạn có thể truyền đạt kiến thức mà người nghe đọng lại được điều gì đấy, bài thuyết trình của bạn ắt đã rất thành công.

5. Những chủ đề thuyết trình Tiếng Anh hay

Để thuyết trình Tiếng Anh trong 5 phút hay, hấp dẫn người nghe, bạn phải lựa chọn chủ đề vừa truyền cảm hứng vừa có nội dung đảm bảo đủ thời gian. Dưới đây là những gợi ý về các chủ đề thuyết trình hay, mọi người nên tham khảo:

  • Family: These people are your family, so you should know them very well. Talking about your family for over five minutes should be no problem for you.

(Những người này là gia đình của bạn, vì vậy bạn nên biết họ rất rõ. Nói về gia đình của bạn trong hơn năm phút sẽ không có vấn đề gì đối với bạn.)

  • Friends: Friendship is one of the greatest blessings that not everyone is lucky enough to have. We meet a lot of people in the journey of life but there are only a few who leave a mark on us.

(Tình bạn là một trong những phước lành lớn nhất mà không phải ai cũng may mắn có được. Chúng ta gặp rất nhiều người trong hành trình của cuộc đời nhưng chỉ có một số người để lại dấu ấn cho chúng ta.)

  • Books: Books make for a good discussion topic because most people enjoy a good book. When you read, your mind is filled with new images, feelings, ideas and thoughts. Books also empower and educate people, so your adult students may believe in the value of books.

(Sách tạo nên một chủ đề thảo luận hay vì hầu hết mọi người đều thích một cuốn sách hay. Khi bạn đọc, tâm trí của bạn tràn ngập những hình ảnh, cảm xúc, ý tưởng và suy nghĩ mới. Sách cũng trao quyền và giáo dục mọi người, vì vậy học sinh trưởng thành của bạn có thể tin vào giá trị của sách.)

  • Beauty: Beauty is one of those topics that’s conventionally more geared toward women than it is to men. However, anyone can appreciate beauty in all its forms, and anyone can recognize the importance of the concept of beauty in our cultures, societies and behaviors. Plus, men might surprise you by caring to chime in on beauty, looks and grooming.

(Làm đẹp là một trong những chủ đề thường hướng đến phụ nữ hơn là nam giới. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng có thể đánh giá cao vẻ đẹp dưới mọi hình thức của nó, và bất kỳ ai cũng có thể nhận ra tầm quan trọng của khái niệm cái đẹp trong các nền văn hóa, xã hội và hành vi của chúng ta. Thêm vào đó, đàn ông có thể khiến bạn ngạc nhiên khi quan tâm đến vẻ đẹp, ngoại hình và sự chải chuốt.)

6. Một số bài thuyết trình bằng Tiếng Anh mẫu

Dưới đây là một số bài thuyết trình Tiếng Anh mẫu, các bạn có thể tham khảo nhé!

Topic: Family

thuyết trình tiếng anh
Topic: Family

Hello everyone, today I’m happy to introduce to you about my family. My family includes my mother, father and my little sister. Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s wellbeing.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Topic: Environmental Pollution

bài thuyết trình tiếng anh mẫu
Topic: Environmental Pollution

Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Lam, studying at A High School. Today, I am very glad to tell you about my topic “Air pollution”. My presentation is divided into three main parts including Causes of air pollution, Impacts, and  Suggestion of solutions. It takes me about 15 minutes to cover all of the main parts of my talk. If you have any questions, I will be happy to answer them after my presentation.

Air pollution is becoming more and more serious

First of all, I would like to talk about the Causes of air pollution. The first cause I want to mention is gas emissions from factories and vehicles. As the gases from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment. One of the substances contributing to the air pollution found in these gas is carbon dioxide (CO2) – one is also included in the gas emissions from vehicles. Additionally, nowadays, more and more plants and vehicles are appearing, contributing to the more serious of air pollution. The more gases discharged into the air, the more polluted the air is. And this brings a number of bad effects on both the environment and humans.

Now, I will continue with the second part about its impacts. Firstly, the polluted air certainly affects the environment. The air pollution means that the CO2 in the air is high, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will result in global warming and this is very bad for the environment. Also, the ecosystem is influenced because, in places where the CO2 is more than Oxide, living things are hard to survive. They can die or become extinction. Another impact is harming human life. The polluted air damages people’s health because it causes respiratory diseases. Besides, it might have negative influences on daily life. As the air is polluted seriously, people will prefer staying at home rather than going out to avoid diseases, interrupting their lives. Moreover, pollution also costs the government money to handle problems. Every year, the government needs to spend a large amount of money to deal with air pollution to better society. If it is not prevented as soon as possible, the amount will increase gradually.

Trees are useful assistants to reduce air pollution

Finally, I want to talk about the suggestion for solutions to solve the air pollution problem. Objectively speaking, it would be better if the government have suitable strategies such as encouraging people not to cut down trees without its permission and to use public transport to reduce the number of the vehicles as well as implementing appropriate strict laws to require plants to treat their exhausted gas before they are discharged into the air. Subjectively speaking, we should be aware of air protection. We should use green energy and not cut down trees without permission from the government and travel by walk or by bike. Let’s protect our air for the next generation together.

This brings me to the end of my presentation. To sum up, I would like to mention what I have said so far. First, I talk about the causes of air pollution. Next, its effects are mentioned, and finally, I suggest some solutions to protect our air. Thanks for listening. Now, it’s time for Q and A.

7. Bí kíp vượt qua nỗi ám ảnh thuyết trình Tiếng Anh

Bạn đang chuẩn bị cho bài thuyết trình tiếng anh, bạn lo lắng khi thuyết trình bằng Tiếng Anh trước đám đông. Đừng lo! ISE sẽ gợi ý cho bạn 8 bí kíp thuyết trình tốt dù không giỏi Tiếng Anh.

7.1 Chuẩn bị trước buổi thuyết trình

Để kết thúc bài thuyết trình bằng Tiếng Anh được trọn vẹn nhất, chúng ta không thể bỏ qua bước chuẩn bị. Khi bạn có sự chuẩn bị kỹ sẽ khiến bản thân tự tin và khán giả cũng cảm nhận được sự đầu tư, tâm huyết của bạn. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị trước giúp bạn có thể kiểm soát được những gì bạn nói ra và gây sự chú ý từ khán giả.

thuyết trình tiếng anh theo chủ đề
Chuẩn bị trước khi thuyết trình

7.2 Nói những điều đơn giản

Bạn đừng nghĩ thuyết trình bằng Tiếng Anh là một việc gì đó cao siêu. Thật ra nó rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần truyền đạt đến cho người nghe một cách chân thật suy nghĩ về chủ đề mình chọn. Hãy sử dụng những cụm từ và câu thông dụng để người nghe bắt kịp và nắm được đủ lượng thông tin mà bạn truyền đạt.

cách kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng anh
Sử dụng cụm từ đơn giản và những câu thông dụng

7.3 Tạo cầu nối với người nghe

Như một ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát sẽ tạo sự thu hút từ khán giả và họ luôn chú ý lắng nghe. Tương tự khi một người đứng thuyết trình, việc tạo cầu nối với người nghe vô cùng quan trọng. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể như ánh mắt, cử chỉ.. để giảm bớt căng thẳng và kết nối với người nghe.

thuyết trình tiếng anh
Tương tác với người nghe

7.4 Không nên nói âm ừ trong lúc thuyết trình

Khi kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh của chúng ta còn quá thấp vì vậy trong lúc trình bày thường phát ra những âm thanh ầm, ừ vì bận suy nghĩ về điều gì đó. Tuy nhiên, những từ đó sẽ khiến nội dung thuyết trình mất đi tính mạch lạc và thể hiện thái độ không chuyên nghiệp.

Đừng quá lo lắng! Khi bạn quên vài ý, bạn có thể ngừng nói và giây, suy nghĩ và tiếp tục trình bày. Như thế, bài thuyết trình sẽ trở nên suôn sẻ hơn.

câu kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng anh
Hạn chế sử dụng à ừm khi đang thuyết trình

7.5 Cấu trúc bài thuyết trình rõ ràng

Cấu trúc bài thuyết trình Tiếng Anh rõ ràng thì phải có đủ 3 phần để bài thuyết trình gây sự chú ý từ khán giả:

Phần mở đầu: Gồm có phần giới thiệu và những vấn đề trọng tâm được trình bày

Phần thân bài: Chứa thông điệp, nội dung chính của bài thuyết trình

Phần kết bài: Gồm có phần kết luận, tóm gọn lại những gì bạn nói và nội dung chính của bài thuyết trình kèm theo những điều có thể rút ra được từ phần chính của bài.

cách thuyết trình tiếng anh
Cấu trúc bài thuyết trình Tiếng Anh

7.6 Dùng nhiều hình ảnh minh họa bằng Tiếng Anh

Sử dụng hình ảnh là một trong những bí quyết quan trọng để bài thuyết trình trở nên sinh động, không nhàm chán. Bạn có thể dùng bảng trắng, giá treo bảng biểu, máy chiếu, các slide cho máy chiếu, các biểu đồ trên máy tính… khi thuyết trình.

kết thúc bài thuyết trình bằng tiếng anh
Sử dụng hình ảnh minh họa

Bên cạnh đó, bạn không nên để quá nhiều chữ khi chèn hình ảnh minh họa hay những video có liên quan đến chủ đề. Như vậy, khán giả sẽ dễ nắm bắt được thông tin mà bạn truyền đạt.

7.7 Ngôn ngữ cử chỉ

Những cử chỉ của chúng ta trong lúc thuyết trình đôi khi còn truyền đạt thông điệp đến khán giả mà không cần phải nói. Chính vì vậy, quần áo, đầu tóc và hình thức đi đứng, thể hiện của bạn là những gì tạo nên ấn tượng đầu tiên với người nghe. Do đó hãy chú ý đến hình thức bề ngoài của mình nữa nhé.

chủ de thuyết trình tiếng anh trong 5 phút
Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

7.8 Cái kết ấn tượng

Cách kết thúc bài thuyết trình bằng Tiếng Anh sẽ góp phần quan trọng trong việc để lại ấn tượng cho người nghe. Một bài thuyết trình hoàn hảo cần có sự chỉnh chu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Nếu khi mở đầu, những nội dung truyền tải rất hấp dẫn, cuốn hút nhưng cái kết lại vô vị sẽ khiến người nghe thấy thất vọng.

Dưới đây ISE sẽ gợi ý cho bạn vài cái kết để lại ấn tượng sau khi kết thúc buổi thuyết trình Tiếng Anh:

Kết thúc bằng đoạn mở đầu: Nếu ban đầu là kể về một câu chuyện thì khi kết thúc ta sẽ kể về cái kết của câu chuyện ấy. Hoặc bạn có thể khẳng định lại những luận điểm ban đầu với người nghe.

Đặt câu hỏi gợi mở nhiều ý tưởng hay: Đặt câu hỏi và kết thúc bằng một lời gợi ý để gây sự chú ý của mọi người hơn. Các câu hỏi bạn có thể là:” Nếu là bạn, bạn có nghĩ mình đủ khả năng để làm được việc đó không?”, “ Liệu bạn có đủ khả năng để giải quyết những tình huống đó”.

thuyet-trinh-tieng-anh
Để lại tượng sau khi thuyết trình

Trích dẫn một câu nói nổi tiếng: Bí quyết được giấu nhẹm đến phút cuối cùng là đây. Bạn có thể truyền tải được cảm hứng đến phút cuối cùng cho khán giả qua những trích đoạn từ câu nói những người nổi tiếng. 

Với những chia sẻ trên, bạn còn nghĩ thuyết trình Tiếng Anh là một việc rất cao siêu nữa không? Hy vọng những bí kíp mà ISE giới thiệu sẽ là những thông tin hữu ích đối với bạn. Chúc bạn thành công trên con đường học tập và làm việc của mình. 

>>>> ĐỌC NGAY:

2.1/5 - (52 bình chọn)

Tin tức khác

Tháng Mười Một 17, 2023

Lệ phí thi IELTS tại BC & IDP mới nhất năm 2023

Lệ phí thi IELTS tại BC & IDP mới nhất năm 2023 có lẽ là điều mà tất cả các thí sinh đang có dự định tham gia cuộc thi IELTS. Hãy cùng ISE – I Study English tìm hiểu về kỳ thi IELTS này, đặc biệt là về Địa điểm, Lệ phí thi, và Thời […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 3 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 3 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 2 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 2 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 1 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 1 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]