BLOG

10 Thành Ngữ Tiếng Anh Phổ Biến Nhất

Người ta ước tính rằng có ít nhất 25 nghìn thành ngữ trong tiếng Anh. Sau đây ISE sẽ liệt kê 10 thành ngữ Tiếng Anh phổ biến nhất được sử dụng bởi người bản xứ. >>>> Xem Thêm: 9 mẹo học Anh Văn giao tiếp cấp tốc cho người mất gốc 1. Twist someone’s […]

Người ta ước tính rằng có ít nhất 25 nghìn thành ngữ trong tiếng Anh. Sau đây ISE sẽ liệt kê 10 thành ngữ Tiếng Anh phổ biến nhất được sử dụng bởi người bản xứ.

>>>> Xem Thêm: 9 mẹo học Anh Văn giao tiếp cấp tốc cho người mất gốc

1. Twist someone’s arm

Thành ngữ “twist someone’s arm” thường có nghĩa là thuyết phục ai đó làm gì. Nếu một người “twisted your arm”, có nghĩa là người đó đã thành công thuyết phục bạn làm điều mà bạn có thể không muốn làm.

Ví dụ: “They had to twist his arm, but they got him to join the project”. 

>>>> Tham Khảo Thêm: 10 series siêu phẩm của Netflix giúp bạn vừa giải trí vừa học Tiếng Anh qua phim.

2. Up in the air

“(to be) up in the air” là một thành ngữ tiếng Anh có ý nghĩa: một điều chưa kết thúc, chưa được giải quyết hoặc trả lời. Thành ngữ thường liên quan đến một kế hoạch hoặc một quyết định không chắc chắn.

Ví dụ: “I think I can do it quickly, but the exact schedule is still up in the air.”

3. Lose touch

Thành ngữ “(to) lose touch” có nghĩa là không còn quen với ai hoặc điều gì đó (ví dụ: kỹ năng, tài lẻ…). Ngoài ra, idiom này còn thể hiện ý nghĩa mất liên lạc với người khác.

Ví dụ:

“Suddenly, friends found me again that I had lost touch with years ago”

“It looks like you’ve lost your touch with the girls in class”

4. Sit tight

The saying “(to) sit tight” có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi hoặc giữ im lặng. Nếu ai đó nói bạn “sit tight”, họ muốn bạn đợi và không có hành động gì cho đến khi họ yêu cầu.

Ví dụ: “I’ll be back in a few minutes, so sit tight while I go find her”

5. Face the music

Idiom “(to) face the music” có nghĩa là đối mặt hoặc chấp nhận hậu quả.

Ví dụ: “He failed the exam as he was so lazy. So he’s going to have to face the music

>>>> Tham Khảo: Mẫu Email Tiếng Anh các từ viết tắt thường được dùng trong Email 

6. On the ball

Cụm từ “(to be) on the ball” thường được sử dụng để ám chỉ tính cách năng động, linh hoạt. Nếu bạn “on the ball”, thì nghĩa là bạn hiểu chính xác tình hình và rất sẵn sàng phản ứng nhanh chóng với tình huống đó.

Ví dụ: “If I had been more on the ball I would have asked when he called me”

7. Under the weather

Cụm “(to be) under the weather” thường được sử dụng để miêu tả tình trạng hơi ốm hoặc u sầu. Vì vậy, “feeling a bit under the weather” chỉ đơn giản là cảm thấy không được khỏe.

Ví dụ: “I’m sorry, I feel a bit under the weather, I think I cannot join the party tonight.”

8. To live it up

“Live it up” đơn giản là sống sôi nổi, sống hết mình, tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Ví dụ: “They have lived it up and spent their way all throughout the eighties, never saving a dime.”

9. It’s raining cats and dogs

Thành ngữ tiếng Anh “it’s rain cats and dog”, được sử dụng để mô tả cơn mưa đặc biệt lớn và không hề có liên quan đến chó hay mèo đâu nhé!

Ví dụ: “There’s no way they’ll be playing at the park, it’s raining cats and dogs out there!”

10. To smell a rat

“To smell a rat” nghĩa đen là ngửi thấy một con chuột, và nghĩa bóng của thành ngữ này là tỏ ý nghi ngờ có một điều gì không ổn hay giả dối.

Ví dụ: “He’s been working late with her every night this week – I smell a rat!”

Bên trên là 10 thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh. Click để xem thêm bài viết:

>>>> Xem Thêm Bài Viết:

Bình luận đã bị đóng.

Bài viết nổi bật
Đăng kí nhận bài viết mới nhất từ ISE