BLOG

Cambridge IELTS 16 Test 2 Reading Passage 1 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 16 Test 2 Reading Passage 1 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi Cambridge IELTS […]

Cambridge IELTS 16 Test 2 Reading Passage 2 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 16 Test 2 Reading Passage 2 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi Cambridge IELTS […]

Cambridge IELTS 16 Test 2 Reading Passage 3 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 16 Test 2 Reading Passage 3 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi Cambridge IELTS […]

Cambridge IELTS 16 Test 3 Reading Passage 1 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 16 Test 3 Reading Passage 1 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi Cambridge IELTS […]

Cambridge IELTS 16 Test 3 Reading Passage 2 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 16 Test 3 Reading Passage 2 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi Cambridge IELTS […]

Cambridge IELTS 16 Test 3 Reading Passage 3 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 16 Test 3 Reading Passage 3 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi Cambridge IELTS […]

Cambridge IELTS 16 Test 4 Reading Passage 1 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS Test 4 Reading Passage 1 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé!  1. Phần thi Cambridge IELTS 16 […]

Đăng kí nhận bài viết mới nhất từ ISE
  • Hidden