BLOG

Các mẫu hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng và dễ dùng nhất 2023

Tiếng Anh văn phòng có giống như tiếng Anh giao tiếp không? Không hẳn nha, môi trường văn phòng đòi hỏi bạn phải chuyên nghiệp và lịch sự hơn. ISE sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu câu dùng trong tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng và dễ dùng nhất! 1. Một số […]

Tiếng Anh văn phòng có giống như tiếng Anh giao tiếp không? Không hẳn nha, môi trường văn phòng đòi hỏi bạn phải chuyên nghiệp và lịch sự hơn. ISE sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu câu dùng trong tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng và dễ dùng nhất!

1. Một số mẫu câu tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng

1.1.  Tiếng Anh giao tiếp văn phòng –  thông báo, lên lịch họp

 • There will a meeting with….at 8 a.m on Friday on …. Sẽ có một cuộc họp với… vào lúc 8 giờ sáng thứ 6 về…
 • We must schedule a meeting with the client as soon as possible. Chúng ta cần phải lên lịch hẹn gặp mặt với khách hàng càng sớm càng tốt
 • The client requests an urgent meeting. Khách hàng yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp. 
 • Would you be free on …. for a meeting about…. Bạn có rảnh vào … để họp bàn về việc….
 • I want you to schedule a meeting with him right away. Tôi muốn bạn sắp xếp một cuộc họp với anh ấy ngay bây giờ. 

1.2. Tiếng Anh giao tiếp văn phòng – thảo luận, bàn bạc công việc 

 • We need to discuss… Chúng ta cần thảo luận…
 • I think we should have a discussion on… Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về…
 • May I talk to you for a minute? Tôi có thể nói chuyện với bạn một chút được không?
 • According to the…. I suggest…. Theo như… tôi đề nghị…
 • Please have this task finished by…. Hãy hoàn thành công việc này trước….
 • That sounds great. Let’s get it done. Điều đó nghe hay đấy. Hãy bắt tay vào làm thôi nào!
 • Instead of … why don’t we… Thay vào đó…. sao chúng ta không…
 • Here are some… that we could take a look at to get more ideas on…. Đây là một vài… mà chúng ta có thể xem xét và lấy ý tưởng cho….
 • Have anyone gotten any ideas? Có ai có ý tưởng gì không?
 • How can we… ? Làm sao chúng ta có thể…?

1.3. Tiếng Anh giao tiếp văn phòng – làm việc với khách hàng 

 • Can I help you? Tôi có thể giúp bạn được không?
 • This is my name card. Đây là danh thiếp của tôi. 
 • May I introduce myself? Tôi có thể giới thiệu bản thân không?
 • Sorry for the inconvenience. Xin lỗi vì sự bất tiện.
 • We would like to have a negotiation… Chúng tôi muốn có một cuộc thương lượng về…
 • It’s a pleasure working with you. Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi khi được làm việc với bạn.
 • Let’s get down to business, shall we? Hãy bắt tay vào công việc thôi nào?
 • Will you wait for a moment, please? Bạn có thể chờ một chút được không?

1.4. Tiếng Anh giao tiếp văn phòng – một số mẫu câu khác

 • How long have you worked here? Bạn làm ở đay bao lâu rồi?
 • What is your profession? Chuyên môn của bạn là gì?
 • When does the meeting start? Khi nào thì cuộc họp bắt đầu?
 • What time does the meeting end? Mấy giờ thì cuộc hợp kết thúc?
 • How many departments are there in your company? Có bao nhiêu phòng ban tỏng công ty của bạn?
 • Could I have a visit to your factory? Tôi có thể đến tham quan nhà máy của bạn được không?

2. Đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng mẫu

Sally: Hello. Are you the new staff? Xin chào. Bạn là nhân viên mới đúng không?

Peter: Yes, I am. This is my first day here. Đúng vậy. Hôm này là ngày đầu tiên của tôi.

Sally: I’m Sally. Welcome to the company. I’ve heard that you will be working on my team. So, welcome to the team. Tôi là Sally. Chào mừng bạn đến với công ty. Tôi được biết rằng bạn sẽ vào làm ở trong đội của tôi. Vậy thì, chào mừng bạn đến với đội. 

Peter: Thanks. Nice to meet you. Cảm ơn. Rất vui được gặp bạn.

Sally: Nice to meet you too. Come with me. I’ll show you around the office. Rất vui được gặp bạn. Đi với tôi. Tôi sẽ đưa bạn đi xem vòng quanh văn phòng.

Peter: Thanks, Sally. Cảm ơn, Sally. 

Sally: This is where we’ll be seating. Your desk is here, next to John. He is our designer. I have a meeting now. So, if you need any help, you can ask John first and I’ll be back after the lunch break. Đây là chỗ ngồi của chúng ta. Bàn của bạn ở đây, kế bên John. Anh ấy là người thiết kế của chúng ta. Bây giờ tôi có một cuộc họp. Cho nên, nếu như bạn cần giúp đỡ gì, bạn có thể hỏi John trước và tôi sẽ quay lại sau giờ nghỉ trưa. 

3. Học tiếng Anh giao tiếp văn phòng tại I Study English

Tiếng Anh cho người đi làm tại ISE

Bạn có thể liên hệ ISE để đăng ký tư vấn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp phù hợp tại:

Chi nhánh 1: 02 Nguyễn Huy Lượng,Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Chi nhánh 2: 393 Điện Biên Phủ,Phường 4, Quận 3, TP.HCM

Hotline:

(+84) 898 898 646

Facebook: facebook.com/iseistudyenglish

Website: I Study English

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Bài viết nổi bật
Đăng kí nhận bài viết mới nhất từ ISE
 • Hidden