12 thì trong ngữ pháp tiếng Anh và cách ghi nhớ hiệu quả nhất

Tháng Mười 20, 2023

Có 12 thì trong ngữ pháp tiếng Anh mà bất kì ai học tiếng Anh cũng nên nắm. Vậy bạn đã biết đó là những thì nào và cách dùng của chúng ra sao chưa? Hãy cùng ISE ôn lại tất cả 12 thì nhé!

1. Các thì (Tense) trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các mốc thời gian sẽ được chia ra làm 3 mục chính: Past (Quá khứ), Hiện tại (Present), và Future (Tương lai). Cùng ISE tìm hiểu cấu trúc và cách dùng của từng thì nhé!

12 thì trong ngữ pháp tiếng Anh 1.1. Simple Present Tense – Thì Hiện tại đơn 

Công thức:

 • Khẳng định: S + V + O 
 • Phủ định: S + don’t/doesn’t + V-bare + O

Dùng để diễn tả: 

 • Hành động mang tính thường xuyên như là thói quen – habits/routines. (I get up at 7 o’clock every morning.)
 • Sự thật hiển nhiên – facts: (Her hair is blonde.)
 • Một sự kiện trong tương lai đã được lên lịch trình – scheduled events (The flight to New York leaves at 5 a.m.)

Thường được dùng với các phó từ chỉ tần suất như always, sometimes, often, every + time (day/morning/night, …)

1.2. Present Continuous Tense – Thì Hiện tại tiếp diễn 

Công thức:

 • Khẳng định: S + am not/is/are + V-ing 
 • Phủ định: S + am/is/are + not + V-ing

Dùng để:

 • Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm hiện tại (She is ironing her clothes at the moment.)
 • Diễn tả một sự việc đang diễn ra xung quanh thời điểm nói (I’m working on my thesis.)
 • Thay thế tương lai gần [BE GOING TO] (They are going to spend their winter vacation in Spain.)

Thường được dùng với now, at the moment, at present, …

1.3. Present Perfect Tense – Thì Hiện tại hoàn thành

Công thức:

 • Khẳng định: S + have/has + V-past participle + … 
 • Phủ định: S + haven’t/hasn’t + V-past participle

Dùng để:

 • Diễn tả hành động diễn ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ (Tony has been to more than 30 countries.)
 • Diễn tả một hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ (Meg has seen Avatar twice.)
 • Chỉ một hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn diễn ra ở thời điểm hiện tại (I have lived here since 2010.)

1.4. Present Perfect Continuous Tense – Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

Công thức:

 • Khẳng định: S + have/has + been + V-ing + …
 • Phủ định: S + haven’t/hasn’t + been + V-ing + …

Dùng để chỉ các hành động xảy ra ở quá khứ mà vẫn tiếp diễn tới thời điểm hiện tại (trường hợp 3 của Hiện tại hoàn thành) và có khả năng diễn ra trong tương lai (Sally has been doing her job as a nurse for 20 years.)

ngữ pháp tiếng Anh

1.5. Simple Past Tense – Thì quá khứ đơn 

Công thức:

 • Khẳng đinh: S + V- past simple + O
 • Phủ định: S + didn’t + V-bare + O

Dùng để chỉ một việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ (My father went to the hospital yesterday.)

1.6. Past Continuous Tense – Thì quá khứ tiếp diễn 

Công thức:

 • Khẳng đinh: S + was/were + V-ing 
 • Phủ định: S + wasn’t/weren’t + V-ing

Dùng để:

 • Diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ (My brother was playing soccer at 7 p.m yesterday.) 
 • Diễn tả một hành động đang xảy ra thì bị chen ngang bởi một hành động khác trong quá khứ (I was doing my homework when my mother came home hoặc When my mother came home, I was doing my homework)  
 • Diễn tả hai hành động cùng xảy ra đồng thời trong quá khứ (Bill was cleanning the house while Sam was cooking dinner hoặc While Bill was cleaning the house, Sam was cooking dinner)

1.7. Past Perfect Tense – Thì Quá khứ hoàn thành 

Công thức:

 • Khẳng định: S + had + V-past participle + … 
 • Phủ định: S + hadn’t + V-past participle + …

Dùng để:

 • Diễn tả một hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ (Jane had gone to the coffee shop before she went to her mother house.)
 • Diễn tả một hành động đã diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ nhưng đã kết thúc trước thời điểm hiện tại hiện tại (My sister had lived in London before she moved back to Saigon.)

1.8. Past Perfect Continuous Tense – Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn 

Công thức:

 • Khẳng định: S + had + been + V-ing + … 
 • Phủ định: S + hadn’t + been + V-ing + … 

Dùng để:

 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ (She had been knitting from the morning until late night yesterday.)
 • Diễn tả một hành động đã xảy ra trong một khoảng thời gian liên tục trong quá khứ nhưng bị một hành động khác chen ngang trong quá khứ (I had been doing the laundry before my mom told me to go to the convenient store to get her a pack of paper roll.)
 • Chỉ kết quả của một hành động của một hành động khác trong quá khứ (She couldn’t get up this morning because she had been staying up late last night to finish watching the drama.)

ngữ pháp tiếng Anh

1.9. Simple Future Tense – Thì Tương lai đơn 

Shall ở thì tương lai chỉ đi với đại từ I hoặc We và mang nghĩa trang trọng hơn Will

Công thức:

 • Khẳng định: S + will/shall + V-bare + …
 • Phủ định: S + won’t/shan’t + V-bare + …

Dùng để:

 • Chỉ dự định ngay tại thời điểm nói (I’m hungry. I wil go to McDonalds after this session.) 
 • Đưa ra dự đoán dựa trên ý kiến cá nhân (I think MU will win in tomorrow’s match. )
 • Đưa ra ý kiến/đề nghị (I’ll help you with your homework if you want to.)

1.10. Future Continuous Tense – Thì Tương lai tiếp diễn 

Shall ở thì tương lai chỉ đi với đại từ I hoặc We và mang nghĩa trang trọng hơn Will

Công thức:

 • Khẳng định: S + will/shall + be + V-ing + …
 • Phủ định: S + won’t/shan’t + be +  V-ing + …

Dùng để:

 • Diễn tả một hành động sẽ xảy ra vào thời điểm nhất định trong tương lai (We shall be attending the party at 7 pm tomorrow night.)
 • Chỉ những sự kiện đã được định sẵn trong tương lai (Amy wil be speaking in the New Year event next week.)

1.11. Future Perfect Tense – Thì Tương lai hoàn thành 

Shall ở thì tương lai chỉ đi với đại từ I hoặc We và mang nghĩa trang trọng hơn Will

Công thức:

 • Khẳng định: S + will/shall + have + V-past participle + …
 • Phủ định: S + won’t/shan’t + have + V-past participle + … 

Dùng để chỉ những hành động cần phải được hoàn thành tại một thời điểm nhất định trong tương lai (You will have completed the assignment by the end of the day.)

1.12. Future Perfect Continuous Tense – Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn 

Shall ở thì tương lai chỉ đi với đại từ I hoặc We và mang nghĩa trang trọng hơn Will

Công thức:

 • Khẳng định:S + will/shall + have + been + V-ing 
 • Phủ định: S + won’t/shan’t + have + been + V-ing 

Dùng để:

 • Diễn tả một hành động đang xảy ra và sẽ kéo dài đến một thời điểm nhất định trong tương lai (By the end of the year, I wil have been working here for 5 years.)
 • Nhấn mạnh tính liên tục của một hành động so với một hành động khác trong tương lai (I wil have been dancing for 3 hours by the the time my sister get home.)

2. Cách ghi nhớ hiệu quả 12 thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Trên đây là 12 thì cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh và cấu trúc của chúng. Vậy thì làm sao để ghi nhớ hết 12 thì một cách hiệu quả nhất?

Đầu tiên bạn cần phải biết và thuộc lòng cấu trúc của từng thì. Bạn có thể bắt đầu bằng cách học thuộc lòng công thức và xem ví dụ để nắm rõ hơn.  

Tiếp theo, bạn cần nắm rõ cách dùng và khi nào dùng. Như ISE đã chia sẻ phía trên, mỗi thì sẽ được sử dụng trong những tình huống và ngữ cảnh khác nhau. Do đó, bạn nên xem kĩ các ví dụ để nắm rõ hơn việc dùng thì trong từng ngữ cảnh khác nhau. 

Cuối cùng, hãy bỏ thời gian để làm bài tập. Việc học thuộc lòng sẽ kém hiệu quả nếu như bạn không luyện tập để ghi nhớ. Việc này sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều ví dụ trong việc dùng thì và là một cách hiệu quả để ôn tập lại. Hãy làm ít nhất là 2-3 bài tập cho một thì.

3. Tổng kết

ISE mong là bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích cho mình qua bài viết trên. Chúc bạn có những giờ học tập và làm việc thật hiệu quả!

Bạn có thể xem thêm Tổng hợp trọn bộ ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu

Đăng ký để được tư vấn lộ trình học tiếng Anh hiệu quả theo phương pháp CÁ NHÂN HOÁ 1:1 MIỄN PHÍ: https://ise.edu.vn/lien-he/#content-kh .

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Tin tức khác

Tháng Mười Một 17, 2023

Lệ phí thi IELTS tại BC & IDP mới nhất năm 2023

Lệ phí thi IELTS tại BC & IDP mới nhất năm 2023 có lẽ là điều mà tất cả các thí sinh đang có dự định tham gia cuộc thi IELTS. Hãy cùng ISE – I Study English tìm hiểu về kỳ thi IELTS này, đặc biệt là về Địa điểm, Lệ phí thi, và Thời […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 3 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 3 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 2 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 2 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]

Tháng Mười Một 6, 2023

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 1 – Đáp án và giải thích chi tiết

Cambridge IELTS 18 Test 4 Reading Passage 1 là một bài tập không quá khó nhưng vẫn đủ thử thách để luyện tập cho phần thi IELTS Reading. Để cùng vận dụng hết những từ vựng mà bài có thì hãy cùng ISE giải đề và phân tích đáp án nhé! 1. Phần thi là […]