Workshop – October

Workshop – October

WORKSHOP

26/10/2020 - 30/10/2020

D3 & Bình Thạnh

• 26/10/20: Advanced Pronunciation: Tones in a series of similar items (20:00 – 21:00)
• 28/10/20: Basic Pronunciation: Question tags (18:00 – 19:00)
• 30/10/20: Veganism (20:00 – 21:00)
👉 Đối với các bạn không phải là học viên của ISE, bạn có thể đăng ký tham dự miễn phí tại: https://ise.edu.vn/dang-ky/
——
Trung tâm Anh ngữ ISE – I Study English
Personalized English for Adults
◾️CS1: 02 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh
◾️CS2: 393 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
◾️Hotline: 0898 898 646
◾️Facebook: @iseistudyenglish
ĐĂNG KÝ THAM DỰ EVENT

Sự kiện sắp tới